Podstawowe dane firmy

Nazwa firmy*:

Zakres wykonywanej działalności*:

 handel usługi produkcja import-WNT export-WDT

Forma prawna*:

Rok założenia*:

Kapitał (polski / zagraniczny)*:

Orientacyjne obroty*:

Ilość zatrudnionych*:

Rodzaj prowadzonych ksiąg*:

 Księgi handlowe KPiR inne

Dane teleadresowe

Miasto*:

Kod pocztowy*:

Ulica*:

Nr domu i lokalu*:

Telefon*:

Fax:

Adres www:

Osoba upoważniona do kontaktu z biurem rachunkowym*:

Stanowisko*:

E-Mail*:

Dane szczegółowe

Faktury sprzedaży*:

Faktury kosztowe*:

Wyciągi bankowe (pozycje):

Raporty kasowe (pozycje):

PK (pozycje):

Inne dokumenty:

Sady, f-ry wewn. (szt.):

Ilość dekretów / zapisów ogółem:

Ilość punktów kalkulacyjnych:

Stosowane programy informatyczne

FK:

Gospodarka magazynowa:

Sprzedaż:

Kadry i płace:

Produkcja:

Inne stosowane programy:

Płatności i zobowiązania budżetowe

Czy firma rozlicza się terminowo z zobowiązań wobec budżetu?

Czy firma rozlicza się terminowo z zobowiązań wobec kontrahentów?

Czy wobec firmy toczy się postępowanie karno-skarbowe?

Wymagania i oczekiwania

Kto dotychczas prowadzi księgi?

Szczególne wymagania i oczekiwania:

Inne uwagi:

Formularz wyceny usług księgowych

Zapraszamy do rozmowy na temat możliwości współpracy:

+48 502 365 608