Usługi / Księgi handlowe / Prowadzenie KPiR / Ryczałty / Kadry


Kadry

Kadry

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależna od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Zapraszamy do współpracy !

Zapytanie ofertowe


Zakres usług:


Obsługa kadrowa
  • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
  • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,
Obsługa płacowa
  • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
Obsługa ZUS
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych,
Pozostałe
  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • Wszelkie inne czynności zwiazane wykonywane na życzenie klienta.