Usługi / Księgi handlowe / Prowadzenie KPiR / Ryczałty / Kadry


księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi dowód, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. Cechą charakterystyczną tej księgowości jest brak kontroli kapitału jednostki i zmian w nim zachodzących. Wszelkie operacje gospodarcze są rejestrowane chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze rozchodów i przychodów. Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na: osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; spółki cywilne osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia.


Zapraszamy do współpracy !

Zapytanie ofertowe


Zakres usług:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności.